© 2023 BY CREATIVE CORNER. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

Danışmanlık doğrultusunda İşveren şirket yapısının incelenmesi. 

Üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yönetim Çalıştayı düzenlenmesi. Sektörel gereksinimleri doğrultusunda işveren ekibinin Danışmanlık Önerileri ile "Doğru Strateji" konusunda yönlendirilmesi.

1-3

Konu ile ilgili işverenin yapısına en uygun olacak komitelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması 

Danışmanlık çalıştayları sonucu ortaya çıkan Analiz ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması. önerilerin üst yönetimle paylaşılması. mevcut yönetim gözden geçirilecek iş süreçlerinin analizi ve verimli hale getirilmesi

Organizasyonda yeni oluşturulacak bölüm ve Yönetsel komiteler olması halinde görev ve sorumluluklarının tanımı.

4-6

Nihai  organizasyon yapısının ve Kurumsallaşma sisteminin devreye alınması.

ERP, CRM ve Yönetim Karar Destek Yazılımları gibi teknolojik araçlarla Etkin Yönetimin sağlanması

7-8

Üretim çizelgeleme, montaj hattı kurulumu, üretim bandı konumlandırma, ürün üretim analizleri, verimlilik ve fire başarısı, reçetelendirme hata tesbiti, üretim hattı yenileme

Üretim Bandı Kurulumu, Verimlilik Artırımı, Ürün Reçetelendirme Düzenlenmesi, Üretim Planlama

Satış Teknikleri ve Yöntemleri, Satış stratejileri ve trendler, Pazarlama Kısa/Orta/Uzun Vadeli Planlama, Müşteriyi anlama kişiselleştirme, Pazarlama Departman Verimlilik Artırma, Hedef Müşteri ve Konumlandırma Analizi, Ürün Gamı, Yenilikçi Trendler, Reklam ile hedef pazar yönetmek, PR, Piyasa, Hedef Pazar ve Reklam için gerekli bilgilerin araştırılması

Stratejik Satış/Pazarlama Hareketleri, Markalaşma Stratejileri, Reklam ve Tanıtım Planları

Yeni İş, Fikir, Ürün Geliştirme, ARGE Danışmanlık, Arge Merkezi, Kuluçka Merkezi Kurulum

NEDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALISINIZ ?

İşletmeleri danışman kullanmaya iten etmenlerin başında işletmede yaşanan değişimler gelmektedir. Yöneticiler sayısız sorunlarla karşılaşmakta ve bunları çözme becerisine her zaman sahip olamamaktadır. İşte bu noktada deneyimli, uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dıştan destek için yönetim danışmanına başvurular. İşletmeyi destekleyici fonksiyonu örgüt dışından sağlanması dış kaynaktan faydalanmayı ortaya çıkarmıştır. Böylece dış kaynaktan yararlanma, kalite ve hızını artırmak için kullanılan güçlü bir stratejik yönetim aracı durumuna gelmiştir (Arslantaş, 1999: 69). Danışmanın görevi, işletmenin içinde bulunduğu durumu değerlendirmesi ile başlar, gerekli önlemlerin alınarak sorunun çözülmesi ile sona erer. Ulaşılan sonuç ile yöneticinin etkinliği artırılmış olur. İşletmeler özel bilgi ve beceri, geçici ve profesyonel yardım, tarafsız bakış açısı, sistematik yaklaşım, teknik destek yönetim kararlarının uygulanması, danışmanlık süreci boyunca öğrenmeyi sağlama ve üst yönetime güncel bilgileri sağlama gibi nedenlerle yönetim danışmalarından yardım isteğinde bulunurlar